συμπλήρωμα διατροφής

Emhellas στο Facebook
here and here

EM-
Research-Organization

 

 

Επεξεργασία ύδατος, περιβάλλον

Η μόλυνση της γης έχει φτάσει στο αποκορύφωμα. Με την βοήθεια των ΕΜ μπορούμε να εξουδετερώσουμε την μόλυνση και να κάνουμε την γη μας ένα παράδεισο άξιο για τα παιδιά μας Οι ΕΜ είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση του πολλαπλασιασμού των ειδών στα οικοσυστήματα ποταμών, λιμνών και άλλων υδάτων. Με την βοήθεια των ΕΜ μπορούμε να επιταχύνουμε την αποικοδόμηση καθιζήσεων και να απομακρύνουμε τις άσχημες οσμές.

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  - download as .pdf fileabcert

Πιστοποιητικό του άρθρου 29 παρ 1 του κανονισμού (ΕΚ)
Αρ 834/2007
και αρ 889/2008

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

1/2/3/4

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΤΟ ΕΜ Α
download as word