συμπλήρωμα διατροφής

Emhellas στο Facebook
here and here

EM-
Research-Organization

 

 

Μελισσοκομία

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜ ΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ


Μια βιολογική λύση για την ενίσχυση των μελισσών είναι οι ενεργοί μικροοργανισμοί του Ιάπωνα καθηγητή ΔΡ ΤΕΡΟΥΟ ΧΙΓΚΑ Οι ΕΜ απέδειξαν την δύναμη τους ενισχύοντας το αμυντικό σύστημα των μελισσών ώστε να μην ασθενούν!

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜ ΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ - download as .pdf file

Επιτυχής εφαρμογή των ΕΜ™ στην μελισσοκομία

 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜ ΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

 abcert

Πιστοποιητικό του άρθρου 29 παρ 1 του κανονισμού (ΕΚ)
Αρ 834/2007
και αρ 889/2008

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

1/2/3/4

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΤΟ ΕΜ Α
download as word