συμπλήρωμα διατροφής

Emhellas στο Facebook
here and here

EM-
Research-Organization

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΜ™ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΩΣ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ  ΕΜ  1® (ΕΜ Α)

ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΤΟ ΕΜ 5

ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΤΟ
ΕΜ – FPE

 

Η γεωργία μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους και να γίνει εύκολη και αποδοτική με τους ενεργούς μικροοργανισμούς του Ιάπωνα Δρ. ΤΕΡΟΥΟ ΧΙΓΚΑ Οι ΕΜ™ προωθούν την γρήγορη αύξηση των χρήσιμων μικροοργανισμών. Αυτό είναι μια προϋπόθεση για την δημιουργία υγιών εδαφών και αρίστων συνθηκών ανάπτυξης για τα φυτά. Έτσι γίνεται δυνατή η διατήρηση υψηλών εσοδειών και φυτών καλής ποιότητας.

Η εφαρμογή της τεχνολογίας των ΕΜ™ (Ενεργών Μικροοργανισμών)στη Βιολογική και στη συμβατική  γεωργία

Με την τεχνολογία των ΕΜ™ στοχεύουμε στην εξάπλωση των ενεργών μικροοργανισμών, οι οποίοι υπερτερούν  στους βλαβερούς οργανισμούς και καθαρίζουν το περιβάλλον, περισυλλέγουν τις επικίνδυνες ρίζες του οξυγόνου και διαθέτουν στο έδαφος θρεπτικά συστατικά

Μια επαναστατική ανακάλυψη, η χρήση των ΕΜ™- των ενεργών μικροοργανισμών-, έχει προκαλέσει ήδη ένα σημαντικό κίνημα στην Ευρώπη. Ο ιάπωνας καθηγητής γεωπονίας Teruo Higa,  αναζητώντας τους παράγοντες της γονιμότητας του εδάφους, πριν από τριάντα χρόνια, κατόρθωσε να ανακαλύψει ένα μείγμα μικροοργανισμών, το οποίο είναι σε θέση να αναστρέψει τις επιπτώσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Εντωμεταξύ η ανακάλυψη αυτή έχει εξελιχθεί σε μια εκτεταμένη τεχνολογία με φανταστικές δυνατότητες εφαρμογής, αρχικά στη γεωργία, στη κτηνοτροφία, στη παραγωγή τροφίμων και στη προστασία του περιβάλλοντος.

Η σύσταση των ΕΜ™   
Στο αυθεντικό παρασκεύασμα του καθηγητού Higa  -το ΕΜ 1®-Αποτελείται από βακτήρια μαγιάς, βακτήρια γαλακτικού οξέος και φωτοσύνθεσης, τα οποία γνωρίζουμε από τη παραγωγή τροφίμων και δεν είναι βέβαια γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Το εντυπωσιακό είναι επίσης, ότι οι αερόβιοι μικροοργανισμοί-δηλαδή αυτοί που χρειάζονται οξυγόνο για να επιβιώσουν- και οι αναερόβιοι που δεν χρειάζονται οξυγόνο, βρίσκονται σε μια ισορροπία, έτσι επιδρούν συνολικά στην αναζωογόνηση, στην επανασύνδεση και στην αντιοξείδωση του περιβάλλοντος. Το γεγονός, ότι το εντυπωσιακό αυτό μίγμα των ΕΜ™ δεν απαιτεί π.χ. οξυγόνο για να αναπτυχθεί, αποτελεί το κλειδί της κατανόησης των διαφόρων εφαρμογών στη γεωργία.      

Η δράσεις των ΕΜ™
Οι τρις βασικές δράσεις των ΕΜ™  είναι:
- Ο καθαρισμός- δηλαδή η αποικοδόμηση των διαδικασιών σήψης, των ενοχλητικών οσμών, και των τοξικών ουσιών του περιβάλλοντος.

- Η αντιοξειδωτική ικανότητα- δηλαδή η  περισυλλογή των επικίνδυνων ριζών του οξυγόνου.
- Η ζύμωση- δηλαδή η μετατροπή των οργανικών υπολειμμάτων σε πολύτιμες πρώτες ύλες.
Σημαντική είναι η εφαρμογή των ΕΜ™ στη γεωργία, στην αναζωογόνηση των οργανισμών του εδάφους και στη παραγωγή οργανικού λιπάσματος (Bokasi είναι ιαπωνική λέξη και σημαίνει ανακατεμένες με μικροοργανισμούς  οργανικές ύλες ,χόρτα ,υπολείμματα λαχανικών κλπ μπορεί να παρασκευαστεί από τον καθένα ) με τη διαδικασία της ζύμωσης. Στην οποία δημιουργούνται πολύτιμες λειτουργικές ουσίες όπως π.χ.: σακχαρούχες ουσίες, αλκοόλες, οργανικά οξέα, αμινοξέα, -βιταμίνες, ένζυμα και αντιοξειδωτικές ουσίες. Αυτές οι πολύτιμες βιο- λειτουργικές ουσίες είναι η καλύτερη τροφή για άλλους μικροοργανισμούς, οι οποίοι στη συνέχεια τρέφουν τα φυτά.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΜ™ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - download as .pdf file

 

abcert

Πιστοποιητικό του άρθρου 29 παρ 1 του κανονισμού (ΕΚ)
Αρ 834/2007
και αρ 889/2008

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

1/2/3/4

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΤΟ ΕΜ Α
download as word